هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP MAIL اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Box1 اطلاعات php
Box10 اطلاعات php
box11 اطلاعات php
Box12 اطلاعات php
box13 اطلاعات php
box14 اطلاعات php
Box15 اطلاعات php
Box16 اطلاعات php
Box17 اطلاعات php
box19 اطلاعات php
Box2 اطلاعات php
Box3 اطلاعات php
Box4 اطلاعات php
Box5 اطلاعات php
Box6 اطلاعات php
Box7 اطلاعات php